Auxilium:Numeri Latini

E Victionario
Jump to navigation Jump to search

Numeri Latini

numerī parvī ā decem ā centum
1 I ūnus, ūna, ūnum 11 XI ūndecim 10 X decem 100 C centum
2 II duo, duae, duo 12 XII duodecim 20 XX vīgintī 200 CC ducentī, -ae, -a
3 III trēs, tria 13 XIII trēdecim 30 XXX trīgintā 300 CCC trecentī, -ae, -a
4 IV quattuor 14 XIV quattuordecim 40 XL quadrāgintā 400 CD quadringentī, -ae, -a
5 V quīnque 15 XV quīndecim 50 L quīnquāgintā 500 D quīngentī, -ae, -a
6 VI sex 16 XVI sēdecim 60 LX sexāgintā 600 DC sescentī, -ae, -a
7 VII septem 17 XVII septendecim 70 LXX septuāgintā 700 DCC septingentī, -ae, -a
8 VIII octō 18 XVIII duodēvīgintī 80 LXXX octōgintā 800 DCCC octingentī, -ae, -a
9 IX novem 19 XIX ūndēvīgintī 90 XC nōnāgintā 900 CM nōngentī, -ae, -a